Впровадження "Правил Мандели" в Україні: Захист прав ув'язнених та персоналу пенітенціарних установ

Впровадження “Правил Мандели” в Україні: Захист прав ув’язнених та персоналу пенітенціарних установ

Міністерство юстиції України впроваджує “Правила Мандели” для забезпечення гуманного та справедливого поводження з особами, які знаходяться під вартою або відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Цей набір міжнародних стандартів визнає також важливу роль персоналу пенітенціарних установ. “Правила Мандели”, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році, названо на честь Нельсона Мандели – видатного борця за права людини та колишнього політв’язня.

Захист прав та гідність ув’язнених: Огляд ключових правил “Правил Мандели”

“Правила Мандели” містять 122 правила, які охоплюють різні аспекти життя та роботи у пенітенціарних закладах. Вони базуються на принципах поваги до гідності та цінності людської особистості, заборони катувань та інших форм жорстокого поводження, права на справедливий судовий процес та презумпції невинуватості. “Правила Мандели” також визнають важливу роль персоналу пенітенціарних установ як соціальної служби особливого значення.

Утримання ув’язнених в гідних умовах та забезпечення їхніх прав та гідності є важливими аспектами справедливої та гуманної системи виконання покарань. В цьому контексті “Правила Мандели” становлять незаперечний референційний документ, що визначає стандарти поводження з ув’язненими.

 • Правило 1: Усі особи, яким обмежено свободу, повинні бути утримані в умовах, що задовольняють медичним і гігієнічним вимогам, з повагою до їхнього фізичного та психологічного стану.
 • Правило 2: Немає жодного винятку з правил щодо ставлення до осіб, яким обмежено свободу, на підставі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, народження або іншого становища.
 • Правило 3: Ув’язненим повинно бути забезпечено достатнє харчування та питна вода без будь-яких обмежень або дискримінації.
 • Правило 4: Ув’язненим повинно бути надано одяг та постільну білизну достатньої якості й чистоти.
 • Правило 5: Ув’язненим повинно бути дозволено користуватися санітарно-гігієнічними засобами для підтримки чистоти особистого характеру і здоров’я.
 • Правило 6: Ув’язненим повинно бути забезпечено достатнє природне або штучне освітлення й вентиляцію у приміщеннях для тримання під вартою.
 • Правило 7: Ув’язненим повинно бути надано можливість проводити достатню кількість часу на свіжому повітрі й займатися фізичною активністю.
 • Правило 8: Ув’язненим повинно бути надано доступ до медичного обслуговування без будь-якої дискримінації й без затримки.
 • Правило 9: Ув’язненим повинно бути надано можливість отримувати й надсилати кореспонденцію і користуватися іншими засобами комунікації за умов дотримання необхідних заходів безпеки.
 • Правило 10: Ув’язненим повинно бути надано можливість відвідування своїх родичів і друзів за умов дотримання необхідних заходів безпеки.

“Правила Мандели” також містять конкретні положення щодо окремих категорій ув’язнених, таких як жінки, неповнолітні, іноземці, особи з інвалідністю або хворобами. Крім того, “Правила Мандели” також передбачають специфічні права й обов’язки для персоналу пенітенціарних установ.

Забезпечення ефективної реалізації “Правил Мандели” в пенітенціарній системі України: від законодавчих змін до політичної волі

Прийняття “Правил Мандели” виявилося значним кроком у захисті прав людини в пенітенціарній сфері всесвітнього співтовариства. Проте, щоб цей крок справді спричинив позитивний вплив на ув’язнених та співробітників пенітенціарних закладів в Україні, важливо забезпечити ефективну реалізацію цих принципів на національному рівні. Це вимагає не лише внесення законодавчих змін, але й проведення організаційних реформ, забезпечення необхідних фінансових ресурсів та наявності політичної волі.

Перш за все, необхідно провести системні організаційні реформи, спрямовані на зміцнення пенітенціарної системи. Це може включати перегляд процедур управління та нагляду, забезпечення кваліфікованого персоналу та розробку чітких стандартів поведінки. Крім того, слід покращити умови утримання ув’язнених, забезпечуючи належний стандарт життя, доступ до медичної допомоги та освіти.

Друге, необхідно забезпечити достатні фінансові ресурси для пенітенціарної системи. Це охоплює виділення коштів на вдосконалення інфраструктури, навчання персоналу, програми реабілітації та соціальну підтримку ув’язнених. Інвестиції в ці сфери допоможуть забезпечити належні умови та дійсно захистити права ув’язнених.

Крім того, успішна реалізація “Правил Мандели” потребує політичної волі з боку владних структур. Політичні лідери мають зрозуміти важливість захисту прав людини в пенітенціарній сфері та прийняти належні кроки для забезпечення їх виконання. Це може включати активне підтримування законодавчих ініціатив, створення механізмів контролю та забезпечення прозорості в роботі пенітенціарної системи.

Тільки шляхом поєднання законодавчих змін, організаційних реформ, фінансової підтримки та політичної волі можна забезпечити ефективне виконання “Правил Мандели” в пенітенціарній системі України, що призведе до реальних покращень в умовах тримання ув’язнених та забезпечення захисту прав співробітників.

Механізми захисту прав у випадку порушення “Правил Мандели” в пенітенціарних закладах України: куди звертатися українським громадянам (ув’язненим та співробітникам системи)

У разі порушення “Правил Мандели” щодо ув’язнених та співробітників пенітенціарних закладів, українські громадяни мають право звертатися за допомогою та захистом до таких організацій та установ:

 • Місцевий орган управління пенітенціарною системою, якому підпорядкована відповідна установа.
 • Уповноважений з прав людини в Україні, який здійснює незалежний контроль за дотриманням прав людини у пенітенціарних закладах.
 • Національна поліція або органи правопорядку, які мають компетенцію у сфері розслідування порушень у пенітенціарних установах.

Звернення до вищезазначених органів допоможе залучити увагу до порушень та сприятиме захисту прав ув’язнених та співробітників пенітенціарної системи в Україні.