• НАСИЛЬСТВУ НАД ЖІНКАМИ НІ

           1 листопада 2022 р. Україною ратифікована Стамбульська конвенція , згідно якої держава виступає гарантом захисту жінок від домашнього та гендерного насильства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#n2 З прийняттям конвенції запобігання такому насильству та боротьба з ним стає вже не питанням наявності політичної волі в уряду, а юридичним зобов’язанням країни згідно з міжнародним правом. Це включає законодавчі зміни, здійснення практичних заходів та надання фінансування для забезпечення нульової терпимості до насильства стосовно жінок і домашнього насильства. Крім того, у Стамбульській конвенції чітко заявляється, що насильство стосовно жінок та домашнє насильство більше не можна вважати приватною справою, і що держава повинна зайняти тверду позицію та вжити заходів щодо запобігання насильству, захисту потерпілих від насильства.…

  • 1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція.

    1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню. Не дивлячись на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію. Противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють тим, що остання суперечить релігійним традиціям та релігії в Україні. Однак Конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції або так звана «честь» не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства. Більше інформації, що розвінчує міфи щодо Стамбульської конвенції у матеріалі Council of Europe Office In Ukraine: https://rm.coe.int/ukr-2020-brochure-ic-myths…/1680a07ee9

  • ГРАЖДАНЕ АРЕСТАНТЫ!

    ГРАЖДАНЕ АРЕСТАНТЫ!        Читая ваши возмущенные комментарии в соц. сетях под постами о #4049 в сторону тех, кто вам пытается помогать и видит в вас людей, имею сказать следующее : Странные вы все-таки люди … Ваш ход мыслей и действия уже привели в то место, где вы находитесь … Депутаты и Президент вас в тюрьму не садили … Сегодняшние так точно … Вы рветесь на свободу, но и через четверть века в тюрьме , остаетесь все теми же ПРЕСТУПНИКАМИ, вяжущими драку, да еще пытаетесь натянуть на себя роль ЖЕРТВЫ … Искусство манипуляций – то, что вы отлично осваиваете в тюрьме. Но на нем дальше собственной камеры не уедешь…