• Психологічні консультації з батьками

  Поводилися з батьками з питань виховання дітей, пов’язані з особливостями особистісного розвитку. До них відносяться: тривожність, невпевненість у собі, страхи, агресивність, надмірна ранимість та уразливість, негативізм. Після проведення консультації виявляється, що дитину надмірно опікуються, усувають від реального життя, обов’язків та відповідальності, не встановлюють чітких правил та меж поведінки. Розібратися у такій ситуації непросто. Доводиться використовувати не лише спеціальні методики для дітей, а й анкети, спільні бесіди з батьками та дітьми. Важливо допомогти не тільки дитині, а й дорослим в усвідомленні причин труднощів, що виникають, і спільно намітити шляхи їх вирішення.

 • Шкільний психолог ДОШ №56

  ДОШ № 56 Київського району була обрана як пілотний проект для апробації одного цікавого починання, суть якого полягає в наступному. Кваліфіковані практичні психологи та студенти-бакалаври факультету психології Донецького Національного Університету (ДонНУ- члени Асоціації Психологів Донбасу (АПД) з одного боку та педагогічний, учнівський та батьківський колектив з іншого боку укладають договір про співпрацю на визначений термін на безоплатній основі у вільний від уроків час) . Не маючи на той момент шкільного психолога, але маючи певні проблеми у діагностиці деяких дітей та батьків (і такі теж є!), я, звісно, ​​погодився! Заручившись згодою вищих органів, насамперед з боку начальника відділу освіти Київської районної у м. Донецьку ради, заслуженого працівника освіти України, просто мудрої…

 • Круглий стіл

  30 жовтня в офісі СОЮЗу було продовжено роботу “круглого столу”, розпочатого під час роботи конференції. Результатом стала резолюція   Резолюція I Міжнародної науково-практичної конференції «Відповідь на насильство у демократичному суспільстві: інноваційні методи безпеки, програми профілактики злочинності » Попереджувальна протидія насильству, пошук інноваційних методів безпеки, та впровадження ефективних програми профілактики злочинності стає дедалі актуальним для українського суспільства у цілому та Донеччини зокрема з урахуванням підвищеної криміногенної обстановки у Донецькій області (17 колоній + 3 СІЗО- найбільша кількість закладів виконання покарань серед регіонів України). Одним із пріоритетних напрямків цієї роботи має стати підготовка до звільнення та соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Очевидно що, багатоаспектність проблем вимагає об’єднання зусиль влади,…

 • Робота продовжується

  10.02.2012 відбулося заняття навчальної групи особистісного зростання у Горлівській ІЧ № 27. Під час заняття було проведено анкетування, подаровано диск “СЕКРЕТ” та книги Бодо Шеффера “Азбука Грошей”. Під час заняття відчувалася зацікавленість, ставилося багато питань, адже темою уроку була “Всі ми родом із дитинства. Коли, як і ким формується життєвий фундамент особистості”. Роботу буде продовжено наступного місяця.

 • Міжрегіональний центр соціально-психологічної та трудової адаптації засуджених

  Проект: «Інтеграція засуджених в суспільство шляхом організації їх професійної освіти». Мета: розробка методологічного забезпечення, адаптації та впровадження в пеніціарну систему України єдиної технології професійної освіти засуджених Бази дослідження: Донецький, Дніпропетровський регіони та АРК. Відповідальні виконавці Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. Н. П. Драгоманова Державний департамент України з питань виконання покарань. Партнери Міністерство освіти і науки України Органи місцевої виконавчої влади Громадська організація психологічного напрямку Завдання проекту 1. Впровадження елементів дистанційної та модульної форми навчання у навчально-виховний процес з метою опануванням нових актуальних професій для засуджених. 2. Здійснення науково-методичного супроводу та підготовки до видання навчальної літератури з питань професійної освіти засуджених. 3. Науково-методичний супровід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації…

 • Абетка пошуку роботи

  6.02.2012 року робоча група СОЮЗу спільно з представником Донецького Міського центру зайнятості, головного спеціаліста відділу з надання соціальних послуг Дрюпіним Олегом Олександровичем провела роботу в Кіровській Кримінально-виконавчій інспекції з керівництвом інпсекції та особами, що стоять на обліку, а також з засудженими №124. Питання працевлаштування – найактуальніше питання, що готуються до звільнення. Сьогодні всі, хто потребує, змогли отримати важливу та потрібну інформацію. Результатами зустрічей усі залишилися задоволеними. Подібні спільні заходи СПІЛКИ З ДЦЗ проводитимуться регулярно. Учасникам навчальної групи особистісного зростання в ІЧ №124 після заняття було подаровано книги Бодо Шефера “Абетка грошей”

 • Залучення засуджених до праці – виклик, що стояв у 2022 р. до війни

  Після її закінчення і нашої Перемоги він стане ще актуальнішим. Хочемо звернутися до соціально-відповідальних засуджених , які написали заяви на фронт і залишаючись у місцях позбавлення волі , наближають нашу Перемогу кожний у свій спосіб. Ми радіємо вашим перемогам на інформаційному фронті, в розкритті диверсійних груп та інш. Дякуємо за десятки метрів маскувальних сіток. Підтримку. Корисні поради . Віру і спокій . Пропонуємо подумати про майбутнє і той вклад, який кожний зможе зробити після нашої Перемоги для відбудови України і зміцнення економіки. Законом України N2120-IX від 15.03.2022 р. держава звільняє підприємців від податків. Це є шанс для тих засуджених , хто вже виказував бажання бути ФОПами (таких у нас було…

 • Гендерний напрямок

  Гендерна рівність – основа суспільства. Це означає, що чоловіки та жінки мають рівні можливості, права та обов’язки у всіх сферах життя. З цього випливає, що вони мають рівні можливості працювати і забезпечувати себе, поєднуючи кар’єру з сімейним життям і не побоюючись зловживань і насильства з боку представника іншої статі. Робота «Союзу «ЗОВУ» у місцях позбавлення волі спрямована на просування ґендерної рівності у широкому спектрі питань, пов’язаних із правами людини та розвитком людського потенціалу. З цією метою планується: • оснастити комп’ютерними класами жіночі виправні колонії у м. Сніжному та м. Маріуполі та впровадити курси «Користувач ПК» та «Бухгалтерія на ПК» для засуджених жінок. Сніжнянській ІЧ № 127 вже подаровано комп’ютер повної…

 • Духовно-моральний напрямок

  Позитивні перетворення у різноманітних сферах життя, що відбулися в Україні, відкрили нові можливості духовного відродження суспільства. Громадяни отримали можливість повніше реалізувати свої правничий та свободи. В даний час відбулася істотна зміна поглядів на релігію з визнанням її високого потенціалу духовно-морального на людини. Говорячи про духовно-моральне виправлення ув’язнених, пріоритетними стали такі напрями роботи Спілки: • Програма «Групи особистісного зростання», проект триває з грудня 2011р. у ДВК № 27, ДВК № 124, СІК № 127 та Кіровській кримінально-виконавчій інспекції м. Донецьк. Докладніше • Розповсюдження у всіх колоніях науково-популярного фільму «СЕКРЕТ» та освітньої літератури. Докладніше • Програма “Духовне вдосконалення”. Спільні відвідування колоній із представником православного духовенства для викладання ув’язненим таїнства богослужіння, силу віри;…

 • Культурний напрямок

  В «Основних принципах поводження з ув’язненими» прийнятих та проголошених у резолюції 45/111 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 року йдеться: «Усі ув’язнені мають право брати участь у культурній та освітній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток людської особистості.» Великий знавець людської душі Ф.М. Достоєвський каже в «Записках з Мертвого Дому»: «Кожен, хто б він не був і як би він не був принижений, хоч і інстинктивно, хоч і несвідомо, а все ж таки вимагає поваги до своєї людської гідності. Арештант сам знає, що він арештант, відкинений, і знає своє місце перед начальником, але ніякими таврами, ніякими кайданами ви не змусите забути його, що він людина. А оскільки він дійсно людина, то…