Слайдер

 • Гендерний напрямок

  Гендерна рівність – основа суспільства. Це означає, що чоловіки та жінки мають рівні можливості, права та обов’язки у всіх сферах життя. З цього випливає, що вони мають рівні можливості працювати і забезпечувати себе, поєднуючи кар’єру з сімейним життям і не побоюючись зловживань і насильства з боку представника іншої статі. Робота «Союзу «ЗОВУ» у місцях позбавлення волі спрямована на просування ґендерної рівності у широкому спектрі питань, пов’язаних із правами людини та розвитком людського потенціалу. З цією метою планується: • оснастити комп’ютерними класами жіночі виправні колонії у м. Сніжному та м. Маріуполі та впровадити курси «Користувач ПК» та «Бухгалтерія на ПК» для засуджених жінок. Сніжнянській ІЧ № 127 вже подаровано комп’ютер повної…

 • Духовно-моральний напрямок

  Позитивні перетворення у різноманітних сферах життя, що відбулися в Україні, відкрили нові можливості духовного відродження суспільства. Громадяни отримали можливість повніше реалізувати свої правничий та свободи. В даний час відбулася істотна зміна поглядів на релігію з визнанням її високого потенціалу духовно-морального на людини. Говорячи про духовно-моральне виправлення ув’язнених, пріоритетними стали такі напрями роботи Спілки: • Програма «Групи особистісного зростання», проект триває з грудня 2011р. у ДВК № 27, ДВК № 124, СІК № 127 та Кіровській кримінально-виконавчій інспекції м. Донецьк. Докладніше • Розповсюдження у всіх колоніях науково-популярного фільму «СЕКРЕТ» та освітньої літератури. Докладніше • Програма “Духовне вдосконалення”. Спільні відвідування колоній із представником православного духовенства для викладання ув’язненим таїнства богослужіння, силу віри;…

 • Культурний напрямок

  В «Основних принципах поводження з ув’язненими» прийнятих та проголошених у резолюції 45/111 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 року йдеться: «Усі ув’язнені мають право брати участь у культурній та освітній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток людської особистості.» Великий знавець людської душі Ф.М. Достоєвський каже в «Записках з Мертвого Дому»: «Кожен, хто б він не був і як би він не був принижений, хоч і інстинктивно, хоч і несвідомо, а все ж таки вимагає поваги до своєї людської гідності. Арештант сам знає, що він арештант, відкинений, і знає своє місце перед начальником, але ніякими таврами, ніякими кайданами ви не змусите забути його, що він людина. А оскільки він дійсно людина, то…

 • Соціальний

  Попередження насильства, пошук інноваційних методів безпеки та впровадження ефективних програм профілактики злочинності стають все більш актуальними для Українського суспільства загалом та Донбасу особливо з урахуванням підвищеної криміногенної обстановки в Донецькій області (20 пенітенціарних установ – найбільша кількість установ виконання покарань серед регіонів України). Одним із пріоритетних напрямів цієї роботи є підготовка до звільнення та соц. адаптація осіб, які відбули покарання у місцях позбавлення волі. Багатоаспектність проблем потребує об’єднання зусиль влади, суспільства та бізнесу, чіткості та скоординованості їхніх дій, перегляду існуючих законодавчих актів. З цією метою Союз «ЗОВУ» розробив та здійснює такі програми: I дослідження: 1. соціологічне опитування засуджених ( ” портрет ” засудженого). 2. соціологічне опитування населення щодо проблеми соціальної…