ЩЕ РАЗ ПРО ГОЛОВНЕ! Увага! Всі, кого стосується прийнятий закон #правонанадію без диференційованого підходу до відбутих строків покарання, не впадаємо у відчай.

 

Увага! Всі, кого стосується прийнятий закон #правонанадію без диференційованого підходу до відбутих строків покарання, не впадаємо у відчай.
Ми знаємо як вам болить, бо кожного дня отримаємо багаточисельні повідомлення від вас та ваших родин з проханням розібратися в ситуації і допомогти.
Повідомляємо , що наступний правовий крок зроблений.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини @Дмитро Лубінець передано звернення щодо проблеми з прийнятим законом N 2690-IX від 18.10.22 р. з проханням в рамках повноважень
звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про надання висновку щодо офіційного тлумачення законів України, а саме правових положень ч.ч. 1, 5 ст.82 Кримінального кодексу України (у редакції від 06.11.2022 року).
Вважаємо, що ефективним способом вирішення проблем юридичних суперечностей є тлумачення, що дає можливість виявити суперечливі і колізійні норми в законодавстві, встановити зв’язок загальних і спеціальних норм, допомагає правильно зрозуміти сферу їх дії, коло осіб, на яких поширюється їх дія, зміст того чи іншого законодавчого терміну. Необхідність тлумачення норм права обумовлена також особливостями зовнішнього оформлення норм права, їх мовно-логічною і юридичною формою.
Оскільки при практичному застосуванні того чи іншого положення Конституції або іншого закону іноді виникають складнощі з визначенням та з’ясуванням змісту окремих положень правової норми, у зв’язку з чим необхідно керуватися офіційним тлумаченням для правильного та однакового його застосування.
Повага державою прав людини означає не тільки їх визнання, у тому числі на конституційному рівні, але й реальне перетворення їх у життя. З точки зору дотримання прав і свобод людини і громадянина дуже важливою є процедура правильного застосування законів України всіма суб’єктами конституційно-правових відносин.
Віримо, що Омбудсман посприяє вирішенню ситуації у цивілізований правовий спосіб.
Лист зареєстрований в Офісі Омбудсмана
19 грудня 2022 р. N Б/ 977 .7/22