Центр соціальної реабілітації засуджених «ПОВЕРНЕННЯ»

 

ВСТУП

Високий рівень злочинності та рецидивів свідчать про ряд факторів, яких ми не можемо подолати. Практика європейських країн наочно показує те, що розв’язання цих питань є цілком реальним, а тому ми бажаємо застосувати досвід самих успішних із них для досягнення поставлених цілей на благо майбутнього нашого суспільства і країни. Введення та застосування європейської практики, залучення меценатів та волонтерів дозволить нам надати суттєву підтримку пенітенціарній службі України в вирішенні поставлених перед нею задач законодавцем та суспільством, підняти її на європейський рівень стандартів та ефективності. Далі короткий опис нашого проєкту.

 

 

МІСІЯ

Оздоровлення суспільства шляхом зниження загального рівня злочинності та рецидивів серед звільнених ув’язнених.

КЛЮЧОВА МЕТА: Підготовка та повернення в суспільство з місць позбавлення волі соціально орієнтованих громадян, підготовлених до продуктивного і суспільно-корисного життя.

ГОЛОВНА ЗАДАЧА: Створення належних правових, кадрових, матеріально-технічних умов для ресоціалізації ув’язнених.

 

 

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМАТИКИ

(котрі знаходяться в полі зору Центра)

 

У відношенні ув’язнених:
1. Втрата орієнтації в поточних реаліях суспільства (тенденції, устроях, нових правових положеннях і т.д.), як наслідок нездатність і / або неготовність з перших днів після звільнення почати продуктивну соціально орієнтовану діяльність і життя.
2. Відсутність належної освіти та професійних навичок, інтелектуальна, моральна і професійна деградація.
3. Низький рівень комунікативних навичок і наслідки прізіонізації (переймання і фіксація негативних стереотипів, відносин до суспільства, соціальних зразків поведінки, правил в місцях позбавлення волі).
4. Втрата соціальних і родинних зв’язків, що знижує можливість засудженого реінтегруватися в суспільство, отримати місце проживання і належну матеріально-фінансову підтримку.
5. Відсутність місць для проживання.
6. Низький рівень етики та відповідальності.
7. Високі ризики рецидивів і ризики зараження суспільства, яке перебуває в комунікації, негативними поглядами, злочинними нахилами (мова про людей, які перебувають в групах ризику).

 

У відношенні пенітенціарної системи:
1. Відсутність належної матеріально-технічної бази для кардинальної перепідготовки ув’язнених.
2. Недолік або відсутність належних програм і фахівців для всебічної індивідуальної роботи з кожним ув’язненим для підготовки їх до життя в суспільстві.
3. Брак коштів.
4. Перенавантаження.

 

У відношенні бізнесу, підприємств:
Небажання роботодавців приймати на роботу колишніх ув’язненими з причин:
⦁ високі ризики рецидивів (майнових і кадрових втрат),
⦁ низький професійний рівень,
⦁ знижений рівень відповідальності,
⦁ низький рівень моралі і високий потенціал деморалізаційного впливу на співробітників,
⦁ відсутність державних гарантій.

 

У відношенні суспільства:
1. Неготовність суспільства до співпраці з ув’язненими.
2. Негативний вплив злочинних товариств, які перебувають на волі, і зростання їх стереотипів, ідеалів і цінностей, що стає істотним фактором у формуванні злочинних нахилів серед молоді та інших верств населення і зростання самої злочинності.
3. Низька соціальна відповідальність.

 

 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ЦЕНТРА

 

У відношенні ув’язнених:
1. Забезпечити якісну, сучасну і своєчасну підготовку ув’язнених по поверненню до життя в суспільстві.
2. Створити, відновити та / або підвищити їх професійні навички на конкурентний рівень, що має попит на ринку праці.
3. Підвищити їх відповідальність, морально етичний рівень і створити, відновити прийнятні в суспільстві навички комунікації та поведінки.
4. Створити або розширити соціально-корисні зв’язки.
5. Надання допомоги у розв’язання питань щодо працевлаштування та забезпечення житлом.
6. Контроль за їх інтелектуальним, моральним зростанням і поетапною реінтеграцією в суспільство після звільнення.
7. Надання належної підтримки у розв’язанні основних проблем під час відбування покарання і в перші роки життя на свободі.
8. Мотивування їх до популяризації життя без злочинності, надання підтримки щодо зниження криміногенних обставин всередині колоній і на волі.
9. Виявлення соціально-корисних нахилів і їх культивування.
10. Стимулювання до надання допомоги суспільству з боку звільнених засуджених (які пройшли навчання і працевлаштовані). Що повинно проявлятися у свідомому безоплатному внеску в суспільство у вигляді матеріальної, інтелектуальної та іншої допомоги: дитячим центрам, інвалідам та іншим людям, організаціям.

 

У відношенні пенітенціарної системи:
1. Підвищити ефективність виправних установ шляхом впровадження сучасних підходів і технологій з реінтеграції ув’язнених в суспільство, що містить у собі:
⦁ програми та методології психологічної корекції,
⦁ моніторинг, збір і аналіз освітніх, трудових і поведінкових статистик,
⦁ доступного онлайн і офлайн навчання за конкурентними напрямками,
⦁ навчання та перепідготовку,
⦁ залучення інвесторів з боку бізнесу щодо впровадження часткових або повних виробничих циклів всередині колоній з метою створення робочих місць, матеріально-технічних баз для сучасної підготовки фахівців з-поміж ув’язнених, благоустрою житлових і прилеглих територій відповідно до європейських стандартів,залучення бізнесу до віддаленого працевлаштування ув’язнених, які здобули освіту в сферах маркетингу, програмування, дизайну, бухгалтерського обліку та інших, що допускають виконання завдань на віддаленій основі,
⦁ створення умов для активного прийняття участі в житті суспільства ув’язненими з метою розвитку їх комунікативних навичок, підвищення відповідальності та здатності працювати в групі (для реалізації цього використовуються сучасні спортивні змагання (кіберспорт), онлайн навчання, групові онлайн семінари з обговорення соціально-значущих питань з провідними фахівцями, формування та реалізація короткочасних і тривалих планів і завдань.
2. Знизити навантаження на працівників пенітенціарної служби та підвищити корисність відбування покарання для ув’язнених.
3. Забезпечити реалізацію положень Кримінально-виправного законодавства щодо повернення в суспільство виправлених ув’язнених з потенційно низьким ступенем рецидивів.
4. Підвищити ефективність виправних установ шляхом створення виробничих потужностей і робочих місць.
5. Підвищити можливості повноцінних і своєчасних виплат засудженими судових позовів.
6. Надання кваліфікованої допомоги пенітенціарній службі України.

 

У відношенні бізнесу, підприємств:
1. Залучення бізнесу до вирішення проблем злочинності та реінтеграції ув’язнених в суспільство.
2. Створення нових робочих місць.
3. Створення та впровадження зрозумілих та прозорих механізмів:
⦁ залучення засуджених до праці до і / або після звільнення,
⦁ збору і аналізу виробничих і поведінкових статистик,
⦁ підготовки, перепідготовки та психологічної корекції,
⦁ системи заохочень засуджених і бізнесу, котрі надають активний внесок в реінтеграцію ув’язнених в суспільство, створення робочих місць в колоніях і на волі, забезпечення їх житлом,
⦁ соціального захисту засуджених та бізнесу від непередбачених ситуацій.

 

У відношенні суспільства:
1. Зниження рецидивів (недопущення повторних злочинів).
2. Залучення суспільства до активної діяльності по створенню належних умов по перевихованню і поверненню ув’язнених в суспільство.
3. Зниження впливу негативних стереотипів шляхом демонстрації виправлення і соціально-корисної діяльності колишніх ув’язнених.
4. Проведення заходів щодо профілактики злочинності серед усіх верств населення.
5. Підвищення соціальної відповідальності та зниження впливу кримінальних товариств, котрі пропагують злочинні погляди, манери та залякують різні верстви населення.

 

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Перший етап:
Цільові засуджені: довічно ув’язнені, котрі перебувають в самій високій групі ризику із-за тривалого ув’язнення.

 

Ключові задачі:
1. Підготовка основної групи фахівців і матеріально-технічної бази.
2. Підготовка та впровадження нормативно-правової бази, необхідної для реалізації завдань Центру:
⦁ інтеграція Центру в пенітенціарну систему,
⦁ підготовка режимної та технічної основи в рамках чинного Кримінально-виправного законодавства, необхідної для реалізації цілей Центру,
⦁ розробка та інтеграція положень щодо співпраці з бізнесом, створення і впровадження часткових або повних виробничих циклів всередині колоній, створення і реалізації соціальних гарантій від передбачених і непередбачених ситуацій, що ведуть, або створюють умови до втрати майна, кадрів,
⦁ розробка та інтеграція положень по віддаленій роботі ув’язнених, їх оформлення офіційного працевлаштування, оплату праці та систем заохочень для бізнесу, що беруть ув’язнених до себе на роботу,
⦁ інтеграція Центру з комунікаційними лініями центрів пробації для підвищення ефективності діяльності, збору та аналізу статистик,
⦁ розробка та інтеграція сучасних положень щодо забезпечення ув’язнених житлом, кредитування працевлаштованих звільнилися ув’язнених, які пройшли належне навчання, перепідготовку в Центрі.
3. Впровадження і реалізація завдань центру в колонії, в яких відбувають кінцеву стадію покарання довічно ув’язнені, приготовані для подальшого звільнення.
4. Залучення бізнесу до співпраці.
5. Створення робочих місць і місць проживання для звільнених ув’язнених.
6. Підготовка широкого кола фахівців для реалізації другого етапу.

Орієнтований термін виконання: від 5 до 15 років.

 

 

Другий етап:
Цільові засуджені: Ув’язнені, які відбувають покарання в усіх колоніях України.

 

Ключові задачі:
1. Масштабування:
⦁ впровадження програм та завдань Центру в усі колонії України,
⦁ перенесення позитивного досвіду роботи з ув’язненими і інтеграції бізнесу в місця позбавлення волі на всі колонії,
⦁ навчання і збільшення штату співробітників та волонтерів,
⦁ розширення матеріально-технічної бази,
⦁ залучення суспільства до активної участі в ресоціалізації ув’язнених.

Орієнтований термін виконання: від 5 до 20 років.

 

 

КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ

1. Центр використовує перевірені досвідом практики європейських пенітенціарних систем реінтеграції ув’язнених в суспільство і супровід їх під час відбування покарання і після.

2. Надає всебічну допомогу щодо впровадження європейських практик, стандартів і підходів щодо поводження з ув’язненими працівникам Пенітенціарної служби України.

3. Проводить роботу з бізнесом по створенню і розвитку матеріально-технічних баз всередині колоній для реалізації цілей Центру, поліпшення комунально-побутових умов, виробничих потужностей і забезпечення працевлаштування ув’язнених як під час відбування покарання, так і після.

4. Розробляє і подає до Міністерства Юстиції на затвердження проєкт, ініціативи по внесенню змін до нормативно-правових актів та чинних законів України, з метою забезпечення, створення належних правових умов і механізмів для реалізації цілей Центру.

5. На страті роботи Центру початок роботи з ув’язненими, засудженими до довічного ув’язнення, починається вестися не пізніше, ніж за 5 років до їх фактичного звільнення або появи пільги на заміну довічного ув’язнення на термін з подальшою роботою під час відбування терміну і перші три, п’ять років після звільнення.

6. Початок роботи з ув’язненими які відбувають покарання, не пов’язане з довічним позбавленням волі, починає проводитися з моменту їх фактичного прибуття в колонії для відбування покарання і продовжує вестися через три роки після їх фактичного звільнення.

 

 

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
(короткий опис організаційної політики Центра)

 

1. Дані принципи розповсюджуються на всіх працівників Центра і є головними при роботі з ув’язненими, співпраці з волонтерами, партнерами та Державними органами.

2. Центр Соціальної Реабілітації Засуджених «Повернення» діє на підставі та в рамках законодавства України, міжнародних домовленостей, рекомендацій Європейського Суду з прав людини та Комітету ООН, щодо реформування та облаштування місць позбавлення волі, введення та застосування правил поводження з ув’язненими, програми й методики перевиховання, аналізу та оцінки змін в особистості ув’язнених, нагляду і контролю під час та після відбування ними покарання, профілактики злочинності в суспільстві.

3. Центр формується відповідно до вимог законодавства України. Складається з секцій, відділів, відділень, кожен з яких виконує свої обов’язки і веде свої статистики. Контроль і управління Центром здійснюється радою директорів і Керівником Центру в рамках поставлених головних завдань, цілей і місії на основі загальних статистик. До основних статистик Керівника центру відносяться: 1) кількість залучених до навчання ув’язнених, 2) кількість ув’язнених, які пройшли програми навчання; 3) кількість працевлаштованих засуджених; 4) кількість звільнених ув’язнених; 5) кількість звільнених ув’язнених, отримавших житло; 6) кількість рецидивів; 7) обсяги залучених інвестицій; 8) кількість залучених партнерів і інвесторів; 9) загальна кількість навченого персоналу і залучених волонтерів; 10) кількість колоній, в яких виконуються програми Центру; 11) кількість створених робочих місць в колоніях; 12) кількість робочих місць створених для звільнених ув’язнених; 13) витрати; 14) кількість створених малих і великих бізнесів для фінансування цілей Центру і забезпечення житлом і робочими місцями звільнених навчених ув’язнених; 15) кількість виконаних зобов’язань перед державою за укладеними домовленостями; 16) кількість об’єктів (будівлі, земельні ділянки, автотранспорт і т.д.), що знаходяться у володінні Центру.

4. У своїй діяльності Центр застосовує успішні практики, методики пенітенціарних систем європейських країн та пропагує європейські ідеали та цінності.

5. Завдання, які стоять перед Центром, задають орієнтири, ідеали та цінності для керівництва, співробітників, волонтерів та ув’язнених, з якими ведеться робота. До основних з них відносяться:
a) Компетентність. Містить в собі: 1) підняття на вищий рівень знань, досвіду, навичок і відповідальності ув’язнених; 2) постійне навчання і персональне зростання кожного співробітника і волонтерів; 3) навчання і прищеплення нових зразків поведінки прийнятим співробітникам з метою забезпечення досягнення цілей Центру.
b) Висока етика. Європейські стандарти ґрунтуються на високо моральних принципах. Вони є базовими при роботі з ув’язненими в усіх країнах, що досягли значних результатів у перевихованні злочинців.
c) Шанобливе спілкування і ставлення. Виділено для особливого акценту, тому що є головною складовою ділової комунікації та максимально прийнятні в роботі з ув’язненими. Ув’язнені в першу чергу є людьми і ми повинні прищеплювати їм своїм особистим прикладом високі стандарти зразків поведінки як під час роботи, так і в міжособистісному спілкуванні.
d) Підтримка порядку. Містить у собі: 1) контроль за належним станом приміщень, предметів, оргтехніки, автотранспорту та іншого майна Центру та ув’язнених; 2) підтримка хорошого, охайного зовнішнього вигляду; 3) спостереження і контроль за поведінкою співробітників, волонтерів, ув’язнених та звільнених ув’язнених в перші три, п’ять років з часу звільнення; 4) недопущення, запобігати вчиненню проступків і злочинів з боку співробітників, волонтерів, ув’язнених та звільнених ув’язнених;
e) Почуття власної гідності. Ефективність європейської практики підтверджує той факт, що головне, чого позбулися ув’язнені, перед тим, як вчинили злочин, – позбулися почуття власної гідності. Аналіз поведінки співробітників в різних компаніях показує, що профдеформація починається з моменту відходу від встановлених правил виконання робіт з причини втрати відчуття самоповаги за виконувану роботу. Відновлення та культивація почуття власної гідності як серед ув’язнених, так і серед співробітників, волонтерів Центру є важливим елементом. Засуджений повинен відчувати почуття гордості за свій духовний ріст і за те, що він є частиною суспільства, своєї сім’ї, групи. Кожен співробітник і волонтер повинні відчувати почуття гордості, самоповаги та поваги до оточуючих за те, що вони роблять для суспільства і що є частиною команди.

6. Комплекти навчальних матеріалів, процедури та операції викладаються для кожного посту окремо, містяться в відділі навчання та в спеціальній папці на пості. Кожен співробітник, перед заняттям посади, проходить належне навчання та практику за даними матеріалами та тестується по ним раз у квартал. Аналіз і контроль успішності поста здійснюється на основі ведення статистик і їх щотижневих зрізах.