Про відсутность диференційного підходу у прийнятому законі до вже відбутих строків на довічному.

       При відсутності диференційного підходу у прийнятому законі до вже відбутих строків на довічному, коли людина вже відсиділа 20-25-30 років і пропонується ще 15-20,
як же бути з цим пунктом:
       УРІВНЯННЯ СТРОКУ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРИРОДНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ, а отже ЗАПЕРЕЧУЄ НЕ ТІЛЬКИ МЕТУ ПОКАРАННЯ , А Й САМУ СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ, СТАВИТЬ ПІД СУМНІВ ЇЇ АБСОЛЮТНИЙ ХАРАКТЕР ТА СТАНОВИТЬ ПОРУШЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ ЗАХИЩАТИ ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ, а отже, не відповідає ч.1ст.3, ст.23, ч.2 ст.28, ч.3 ст.63 Конституції України ( З Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, Мельниченка Олександра Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі) від 16 вересня 2021 року № 6-р(II)/2021 (Справа № 3-349/2018 (4800/18,1328/19, 3621/19, 6/20)).