Прихований людський капітал — залучення до реформ всіх громадян країни:

Прихований людський капітал — залучення до реформ всіх громадян країни: неординарний план реформування повоєнної України за Кейнсіанською моделлю та законом “Найменших”

Повоєнна Україна потребуватиме докорінних економічних реформ. Рятівний план країни полягає в реформі економіки за кейнсіанською моделлю та з урахуванням закону “Найменших”, котрий ми пропонуємо в якості дороговказу. Як це працює? Кейнсіанська модель дозволяє державі активно втручатись у регулювання економіки, за допомогою зменшення або збільшення витрат та податків. А закон “Найменших”, котрий стверджує, що розвиток економіки залежить від найменш розвинених секторів та регіонів, пропонує зміцнювати слабкі ланки. Але щоб забезпечити успішність реформи, країні потрібно залучити всіх громадян до процесу. Тож, не залишайтесь осторонь — ваша участь є важливою!  Читайте наступні публікації, щоб дізнатися більше про нашу програму повоєнних реформ.

Примітка

Чергова програма реформ – що у цьому нового? Те, що програму розробили громадські активісти разом із засудженими до довічного позбавлення волі. Саме так, довічно засуджені, вам не почулося. Якщо вам цікаво дізнатись більше про цей неординарний план, який містить у собі співпрацю ув’язнених і громадської організації, чекайте на наші наступні публікації, ми з радістю розкриємо більше деталей.

Відродження України та ваша особиста участь — що спільного?

Економічні реформи є необхідними для підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки України, яка зазнала глибокої кризи внаслідок радянської спадщини, зовнішньої агресії з боку Росії та внутрішньої корупції. Економічні реформи мають на меті створити ринкову систему, яка б забезпечувала стабільність, зростання та соціальну справедливість. Однак економічні реформи не можуть бути успішними без активної участі всіх громадян країни, які є суб’єктами та об’єктами цих реформ. Закони, які передбачають необхідність залучення всіх громадян до процесу економічних реформ країни, є закон України “Про громадськість” та частина 1 статті 17 Конституції України. Остання гарантує право громадян на свободу вираження своїх поглядів і переконань з приводу будь-які питання, в тому числі й економічні реформи. Обговорення реформ між громадянами, урядом та іншими зацікавленими сторонами може допомогти виявити проблеми, знайти рішення та досягти більшої підтримки громадськості для їх впровадження.

Важливість залучення громадян до економічних реформ для майбутнього України: переваги

Перш за все, громадяни України повинні бути залучені до формування та обговорення стратегічних напрямків економічних реформ, які визначають майбутнє країни. Громадське обговорення дозволяє враховувати інтереси та потреби різних груп населення, забезпечувати прозорість та взаєморозуміння між владою та суспільством, запобігати конфліктам та опору з боку незадоволених реформами. Громадяни також повинні мати можливість висловлювати свою думку, пропонувати свої ідеї та критикувати недоліки реформ через різноманітні канали комунікації: ЗМІ, соцмережі, громадські організації, профспілки тощо.

Друге, громадяни повинні бути залучені до реалізації та моніторингу економічних реформ, які впливають на їх життя. Громадяни також повинні брати участь у прийнятті регуляторних актів, якими встановлюються правила гри на ринку, у формуванні бюджету, який визначає пріоритети видатків держави, у контролю за дотриманням законодавства та захистом своїх прав в судових інстанціях. А ще громадяни повинні мати доступ до інформації про хід реформ, про їхній вплив на економіку та соціальну сферу, про результати та плани на майбутнє. Це дозволить громадянам бути відповідальними за свої власні дії, за стан економіки та соціальної сфери в країні загалом.

Третє, залучення громадян до економічних реформ сприяє підвищенню їхньої економічної грамотності та свідомості. Громадяни, які беруть участь у реформах, знайомляться з основними принципами ринкової економіки, з роллю та функціями держави в економіці, з механізмами регулювання та контролю. Це дозволяє громадянам бути більш інформованими та об’єктивними у своїх оцінках та рішеннях щодо економічних питань.

Загалом, залучення всіх громадян країни до економічних реформ є необхідною умовою їх успішного проведення. Публічна дискусія сприяє створенню прозорої та демократичної системи, де влада та суспільство працюють разом на благо країни. Така система дозволяє вирішувати економічні та соціальні проблеми країни на основі загальних інтересів та цінностей, забезпечує стабільність та розвиток економіки та соціальної сфери в країні.

Висновок

Ми, ініціатори цієї дискусії — ГО “Союз “Золотий Вік України” та ув’язнені, вважаємо, що Україна потребує реформи економіки за кейнсіанською моделлю та з урахуванням особливостей закону “Найменших”. Кейнсіанська модель передбачає активну роль держави в регулюванні економіки шляхом збільшення або зменшення витрат та податків. Закон Найменших передбачає, що економічний розвиток залежить від найменш розвинених секторів або регіонів. Щоб реформа була успішною, для цього до процесу потрібно залучати всіх громадян країни — від довічно ув’язнених до урядовців. Тож, як кейнсіанська модель та закон “Найменших” допоможуть побудувати в Україні постіндустріальну економіку XXI століття – аргументовано, з науковим обґрунтуванням, з прикладами та з програмою дій – читайте у наших наступних публікаціях!

Ініціативна команда:

  1. Координатор проєкту — Президент ГО “Союз “Золотий Вік України”, психолог, волонтер Яна Баранова.
  2. Автор наукової роботи “Державне регулювання економіки: Закон “Найменших” та кейнсіанська модель економічних реформ в Україні” — кандидат технічних наук Геннадій Буряк.
  3. Консультант з питань цифровізації економіки — ІТ фахівець та викладач Шухрат Насиров.
  4. Технічний виконавець і консультант з питань зв’язку з громадськістю — інтернет-маркетолог Григорій Йовдій.