Міжрегіональний центр соціально-психологічної та трудової адаптації засуджених

Проект: «Інтеграція засуджених в суспільство шляхом організації їх професійної освіти».

Мета: розробка методологічного забезпечення, адаптації та впровадження в пеніціарну систему України єдиної технології професійної освіти засуджених

Бази дослідження: Донецький, Дніпропетровський регіони та АРК.

Відповідальні виконавці

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. Н. П. Драгоманова

Державний департамент України з питань виконання покарань.

Партнери

Міністерство освіти і науки України

Органи місцевої виконавчої влади

Громадська організація психологічного напрямку

Завдання проекту

1. Впровадження елементів дистанційної та модульної форми навчання у навчально-виховний процес з метою опануванням нових актуальних професій для засуджених.

2. Здійснення науково-методичного супроводу та підготовки до видання навчальної літератури з питань професійної освіти засуджених.

3. Науково-методичний супровід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які займаються професійною освітою засуджених.

4. Створення Міжрегіонального центру соціально-психологічної та трудової адаптації засуджених у м. Донецьку

Очікувані результати

Набуття засудженими актуальних робітничих професій, затребуваних на відкритому ринку праці;

Створення уніфікованої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які займаються професійною освітою засуджених;

Створення на базі Межрегіонального центру соціально-психологічної та трудової адаптації засуджених соціально-економічних підприємств.

Терміни виконання: 2010 – 2013 роки