Культурний напрямок

В «Основних принципах поводження з ув’язненими» прийнятих та проголошених у резолюції 45/111 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 року йдеться: «Усі ув’язнені мають право брати участь у культурній та освітній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток людської особистості.»

Великий знавець людської душі Ф.М. Достоєвський каже в «Записках з Мертвого Дому»: «Кожен, хто б він не був і як би він не був принижений, хоч і інстинктивно, хоч і несвідомо, а все ж таки вимагає поваги до своєї людської гідності. Арештант сам знає, що він арештант, відкинений, і знає своє місце перед начальником, але ніякими таврами, ніякими кайданами ви не змусите забути його, що він людина. А оскільки він дійсно людина, то слід з ним і звертатися по-людськи. Боже мій! Та людське навернення може олюднити того ж, на якому давно вже потьмянів образ Божий… Я бачив, як дію справляло людинолюбне звернення на цих принижених: кілька лагідних слів – і арештанти воскресали морально.»

Творчий конкурс «ЗОВУ-ДОНБАС» проводиться щорічно з 2011 року в Донецькій області. Організаторами творчого конкурсу «ЗОВУ-ДОНБАС» є Державна пенітенціарна служба України в Донецькій області та громадська організація «Союз «Золотий Вік України». З січня 2013 року конкурс має всеукраїнський характер і називається “ЗОВУ – Україна” – . Докладніше

Метою проведення творчого конкурсу є визначення творчих сил та реалізації творчого потенціалу засуджених. Відбувають покарання у місцях позбавлення волі, підтримки та розвитку музичної, поетичної, пісенної та художньої творчості, залучення уваги населення до принципів демократичного світогляду, утвердження ідей духовного вдосконалення, збереження традиційних морально-моральних цінностей.

Для досягнення перерахованих вище цілей конкурс ставить перед собою такі завдання:

• використання творчого потенціалу засуджених як активний засіб всебічного розвитку та формування особистості;
• підвищення культурного та естетичного рівня, духовно – моральне оздоровлення та підготовка засуджених до визволення з місць позбавлення волі;
• профілактика правопорушень; організація корисної зайнятості вільного часу засуджених;
• формування у засуджених прагнення правослухняної поведінки, зміцнення дисципліни у місцях позбавлення волі та попереднього ув’язнення;
• виявлення талантів серед засуджених, надання їм допомоги після звільнення з місць позбавлення волі;
• сприйняття у громадян почуття патріотизму, відповідальності, моральних якостей та естетичного смаку, почуття національної самосвідомості та громадянського обов’язку;
• пропагування здорового способу життя;
• залучення нових творчих ресурсів до участі у соціальному та культурному житті відповідно до ідеологічних цінностей української держави;
• привернення уваги органів законодавчої та виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації до проблем ресоціалізації засуджених та надання практичної допомоги у їх вирішенні.