Круглий стіл

30 жовтня в офісі СОЮЗу було продовжено роботу “круглого столу”, розпочатого під час роботи конференції.

Результатом стала резолюція

 

Резолюція

I Міжнародної науково-практичної конференції

«Відповідь на насильство у демократичному суспільстві:

інноваційні методи безпеки, програми профілактики злочинності »

Попереджувальна протидія насильству, пошук інноваційних методів безпеки, та впровадження ефективних програми профілактики злочинності стає дедалі актуальним для українського суспільства у цілому та Донеччини зокрема з урахуванням підвищеної криміногенної обстановки у Донецькій області (17 колоній + 3 СІЗО- найбільша кількість закладів виконання покарань серед регіонів України). Одним із пріоритетних напрямків цієї роботи має стати підготовка до звільнення та соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Очевидно що, багатоаспектність проблем вимагає об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу, чіткої скоординованості їх дій, вдосконалення існуючих законодавчих актів та визначення місця й ролі громадянського суспільства у реалізації постпенітенціарних заходів. Стаття 6 Кримінально-виконавчого кодексу України встановлює, що «громадський вплив є одним з основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, поряд з режимом та суспільно-корисною працею, соціально-виховною роботою та загальноосвітнім і професійно-технічним навчанням». Відповідно до цього статтею 25 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що «об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації, приватні особи можуть брати участь у виправленні і ресоціалізації засуджених, проведенні соціально-виховної роботи з ними, надавати допомогу органам і установам виконання покарань у порядку, встановленому законодавством України.»

Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 №3160-VI визначає умови і порядок надання соціальної допомоги особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також засади участі у їх соціальній адаптації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян

Ми-учасники I Міжнародної науково-практичної конференції «Відповідь на насильство у демократичному суспільстві: інноваційні методи безпеки, програми профілактики злочинності » , яка проходила 26 жовтня 2011 року в м. Донецьку, представники НГО, представники Державної пенітенціарної служби України, представники органів місцевого самоврядування, науковці та представники громадськості, розглянувши питання щодо протидії насильству у суспільстві

ВИРІШИЛИ:

1. Ініціювати розробку Національної моделі протидії насильству, яка передбачає створення та впровадження механізму запобігання злочинності, у тому числі й рецидивної, підготовки до звільнення у пенітенціарній системі та соціальної адаптації осіб, яки звільнені з місць позбавлення волі та сприяти її впровадженню;

2. Створити міжвідомчу робочу групу (включаючи представників НГО, представників Державної пенітенціарної служби України, представників органів місцевого самоврядування, науковців та представників громадськості) з метою:

· розробки комплексної Регіональної програми профілактики злочинності, у межах якої передбачено створення «Регіонального центру соціальної адаптації осіб, яки звільнені з місць позбавлення волі»;

· перегляду існуючих нормативно-правових актів у галузі організації соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, зокрема Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 №3160-VI , та медіації в Україні;

· визначення можливостей щодо розробки та впровадження у Донецькій області програм медіації;

3. Провести громадський моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування, Державної пенітенціарної служби України та НГО у галузі профілактики злочинності (у тому числі й заходів спрямованих на виконання Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 №3160-VI

4. Розробити механізм узгодження щодо залучення ресурсів із різних джерел фінансування, у тому числі й з місцевих бюджетів для забезпечення впровадження комплексної Регіональної програми профілактики злочинності, та її складових програм підготовки до звільнення у закладах виконання покарань та соціальної адаптації осіб, яки звільнені з місць позбавлення волі .

5. Ініціювати . впровадження у Донецькій області програм медіації та підготовки медіаторів на базі ВНЗ м. Донецька та Донецької області

6. Сприяти вивченню міжнародного досвіду впровадження програм медіації, підготовки до звільнення у пенітенціарних системах різних країн та соціальної адаптації осіб, яки звільнені з місць позбавлення волі .

З метою впровадження рішень Конференції, текст резолюції буде направлено направлені Президенту України, у Верховну Раду України, Міністру соціальної політики України,

Голові Державної пенітенціарної служби України, , представникам ЗМІ та неурядових організацій України.

Прийнято учасниками

I Міжнародної науково-практичної конференції

«Відповідь на насильство у демократичному суспільстві:

інноваційні методи безпеки, програми профілактики злочинності »

м. Донецьк, 26 жовтня 2011 року