Меры приняты Печать

26 февраля 2016 года состоялось заседание Общественного Совета при Министерстве социальной политики, членом которого является ОО "Союз "ЗОВУ".

 

На повестке дня были актуальнейшие вопросы о:
- приостановлении выплат пенсий гражданам Украины со справкой переселенца;
- эффективности использования бюджетных средств Минсоцполитики в 2015 году ;
- о необходимости проведения общественной экспертизы по бюджету Минсоцполитики на 2015 и 2016 г;
- по мониторингу гуманитарной помощи в 2015 году;
- мониторингу государственных закупок в социальной сфере,
- оздоровления,отдыха и санаторно-курортного лечения за 2015-2016г;
- закупок социальных услуг,
- ряд вопросов, касающихся инвалидов и чернобыльцев.
Уже приняты меры!
27.02.2016 на имя Председателя Общественного Совета отправлено письмо:

 

 

KОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

ініціативної групи

Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України

щодо інформації про масове скасування довідок внутрішньо

переміщених осіб

Починаючи з 19 лютого 2016 року до громадських організацій та ініціатив, які займаються допомогою внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО, переселенці) почали надходити звернення від ВПО щодо скасування їх довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідки) в “автоматичному режимі”.

Так, згідно з інформацією, яка є в розпорядженні громадськості, 16 лютого 2016 року Міністерством соціальної політики України було видано лист № 672/0/10-16/081 “Про посилення контролю за виплатами” в якому надається доручення управлінням праці і соціального захисту населення посилити контроль за процедурою взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. А 18 лютого до органів праці та соціального захисту населення почали надходити списки переселенців, складені Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України, що містять інформацію про осіб, які начебто повинні бути зняті з обліку як внутрішньо переміщені особи через те, що проживають на тимчасово непідконтрольній території України. Наявність зазначених “чорних списків” 19 лютого підтвердив сам Міністр соціальної політики України пан Розенко, заявивши, що справді спільно з СБУ протягом трьох останніх місяців активно працює над “ліквідацією шахрайських схем які побудовані навколо виплат переселенцям”.

Відповідно до інформації, яка поширюється переселенцями та підтверджується працівниками структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у різних регіонах України, УПСЗНи на підставі зазначених вище списків масово виключають ВПО із бази без попередження та письмового рішення з обґрунтуванням підстав такого виключення.

Повідомлення ВПО дають підстави говорити про сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, які безпідставно і без попередження виключаються із бази та їх довідки стають нечинними.

Такі дії працівників органів праці і соціального захисту населення прямо суперечать Конституції України та положенням Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон).         По-перше, в законодавстві не існує процедури “зупинення” дії довідок ВПО, а отже відповідні дії УПСЗН та розпорядження чи доручення Мінсоцполітики є протизаконними.

По-друге, виключний перелік підстав, у зв’язку з якими може бути скасована довідка наведений у частині першій статті 12 Закону, а це: (1) подання заяви про відмову від довідки; (2) скоєння злочину згідно з переліком, наведеним в пункті 2 частини першої статті 12; (3) повернення до покинутого місця проживання; (4) виїзд на постійне місце проживання за кордон; (5) подання завідомо недостовірних відомостей.

Окрім того, в цій же статті Закону прямо визначено, що рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Далі стаття 12 визначає виключний перелік джерел інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання. Такими джерелами можуть бути виключно: (1) дані, отримані з відповідних державних реєстрів; (2) дані, отримані в результаті обміну інформацією УПСЗНів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; (3) дані, отримані в результаті обміну інформацією УПСЗНів з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам відповідно до статті 16 цього Закону.

Оскільки Служба безпеки України не є розпорядником жодного з державних реєстрів відносно внутрішньо переміщених осіб України, не є органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування; не є юридичною особою, яка надає допомогу ВПО, такі дії як Служби безпеки, так і Міністерства соціальної політики очевидно суперечать Закону.

Окрім того, вважаємо за доцільне нагадати, що постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 “Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції”, призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509. Таким чином, окрім прямого порушення законодавства України, Міністерство соціальної політики подібними “списочними перевірками” і масовими виключеннями переселенців із бази фактично позбавляє їх всіх соціальних виплат, пенсій, інших передбачених законом виплат які передбачені для них Законами України, не пов’язані із фактом вимушеного внутрішнього переміщення і, що є найбільш критичним для людей, дуже часто є їх єдиним джерелом доходів. Це в свою чергу, є грубим порушенням статті 46 Конституції України, яка гарантує громадянам України право на соціальний захист та достатній життєвий рівень, а також міжнародних норм, в тому числі Керівних принципів ООН щодо внутрішнього переміщення всередині країни. Тож Міністерство соціальної політики України фактично від імені держави України відмовляється від своїх позитивних обов’язків перед громадянами своєї держави, що є порушенням норм міжнародного права и злочином проти свого народу.

З урахуванням викладеного, просимо Міністерство соціальної політики:

негайно припинити практику зупинення дії довідок внутрішньо переміщених осіб на підставі даних, наданих СБУ та Державною прикордонною службою України;

створити Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб і затвердити Положення про неї;

встановити прозорі, чіткі правила підтвердження інформації, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання або виїхала на постійне місце проживання за кордон.

зобов’язати структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повідомляти внутрішньо переміщеним особам про рішення про скасування дії довідки прийняті керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання таких осіб, в порядку передбаченому Законом України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” із зазначенням причин та підстав відповідного скасування.

26.02.2016